Prevencia úniku údajov

Prevencia úniku údajov

Ochrana pred únikom informácií DLP
Kontrola priestorov proti odpočúvaniu. Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore.

Subcategories

 • SigInt Technologies
  <p>Vývoj a implementácia systémov pre firemnú a osobnú bezpečnosť.</p> <p>mLab sigint.sk je laboratórium a urýchľovač zavádzania mobilných riešení, ktoré poskytuje podnikateľom a mobilným vývojárom podporu potrebnú pre vývoj inovatívnych mobilných aplikácií a služieb.</p> <p>Naším cieľom je pomáhať pri budovaní udržateľných technologických podnikov tým, že pomáhame ich zakladateľom mobilizovať ich služby a produkty, aby mohli využívať výhody rýchlo rastúcej základne mobilných spotrebiteľov v Afrike a na celom svete. Podporujeme vývoj mobilných riešení v spotrebiteľskom, dizajnovom, podnikovom, verejnom a hernom sektore.</p> <p>Čo je mLab sigint.sk?<br />MLab sigint.sk je zdieľaný priestor, v ktorom môžu podnikatelia v oblasti technológií vzájomne pôsobiť, pracovať, získať prístup k nástrojom a odborným znalostiam, nasadiť ich riešenia a začať a rozvíjať svoje podniky. MLab sigint.sk, prevádzkovaný a spravovaný odborníkmi spolu s miestnymi vývojármi, poskytuje infraštruktúru potrebnú na nasadenie a škálovanie mobilných aplikácií. Pre prístup k mLabu sa môžu miestni programátori, dizajnéri alebo vývojári mobilných aplikácií zaregistrovať ako členovia.</p> <p>MLab sigint.sk je tiež hráčom v mobilnom ekosystéme, ktorý ponúka podporu virtuálnym členom nepodporovaným vo fyzických laboratóriách. Každý mLab poskytuje prostredie vedúce k vývoju riešení, ktoré majú potenciál komerčne škálovať. Poskytuje najmodernejšie vybavenie na vývoj, testovanie a škálovanie softvéru a technické školenia a semináre. Ďalej budú pôsobiť ako brány na miestne, regionálne a medzinárodné trhy a budú pomáhať pri spájaní podnikateľov so investormi do semien, podnikov a angel.</p> <p>Špecializuje sa na prototypovanie hardvéru a softvéru s dôrazom na zabezpečenie komunikácie. Naše skúsenosti siahajú od distribuovaných systémov získavania údajov cez GPGPU asistované spracovanie veľkých dát a softvérové ​​rádiové aplikácie až po rámec malých riadiacich jednotiek MCU pre inteligenciu rádiových signálov.</p>
 • Prehliadky priestorov...
  <p>Firma Market.sk nám poskytla predbežné ceny za Obranné prehliadky proti odposluchu. Predbežne sú ceny v rámci Slovenska a Čiech porovnateľné...</p> <p></p> <p>Kontrola priestorov proti odpočúvaniu.</p> <p>Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.</p> <p>• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.</p> <p>• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.</p> <p>• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore. Službou je možné odhaliť:</p> <p>Cena za analýzu rádiového spektra</p> <p>Spektrálna analýza:</p> <p>Základná previerka pre 1 miestnosť do 100m² 390,-€</p> <p>Príplatok za každú dalšiu miestnosť 180,-€</p> <p>Cena cestovného je 0,33 EUR/km</p> <p>Ceny bez DPH</p> <p></p> <p> Kompletná previerka priestorov</p> <p> Táto previerka je vhodná pre klientov, u ktorých je pravdepodobné použitie sofistikovaných odpočúvacích prostriedkov, alebo iných metód odpočúvania ako je rádiové. Kompletnou previerkou je možné odhaliť:</p> <p>• Odpočúvacie zariadenia linkové (drôtové), realizované pomocou vodičov alebo kovových konštrukcií.</p> <p>• Odpočúvacie zariadenia využívajúce infračervené svetelné spektrum a iné druhy prenosu.</p> <p>• Dlhovlnné odpočúvacie zariadenia využívajúce prenos aj po silových rozvodoch.</p> <p>• Rádiové odpočúvacie zariadenia analógové s otvorenou komunikáciou.</p> <p>• Rádiové scramblované, alebo inak maskované odpočúvacie zariadenia.</p> <p>• Rádiové, digitálne odpočúvacie zariadenia na diskrétnej frekvencii.</p> <p>• Digitálne odpočúvacie zariadenia diaľkovo ovládané, využívajúce verejné siete ( GSM, 3G/ UMTS, CDMA...).</p> <p>• Odpočúvacie zariadenia realizované upraveným GSM telefónom (pohodený, "zabudnutý" telefón).</p> <p>• Nelegálne prístupy do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy.</p> <p>• Iné druhy odpočúvacích zariadení, určených pre špeciálne nasadenie.</p> <p>• Neaktívne - využité odpočúvacie zariadenia (s vybitými batériami).</p> <p> </p> <p>Cena kompletnej previerky priestorov proti odpočúvaniu</p> <p> Podlahová plocha v m² Cena v EUR bez DPH</p> <p>do 30m² 900,00</p> <p>do 50m² 1 350,00</p> <p>do 75m² 1 700,00</p> <p>do 100m² 2 000,00</p> <p>nad 100m² podľa konkrétnej situácie</p> <p>Pri pravidelných previerkach poskytujeme výrazné z ľ a v y .</p> <p>-kontaktujte nás-</p> <p></p> <p>Podmienky poskytovania služby:</p> <p>Predloženie písomnej objednávky, vyhlásenie o vlastníctve veci - skúmaného objektu, vyhlásenie o skutočnosti, že objednávateľ je výlučným legálnym užívateľom skúmaného objektu.</p> <p>Vyhlásenie poskytovateľa služby:</p> <p>Pri poskytovaní služieb nedôjde k porušeniu tajomstva prepravovaných správ alebo osobných iných práv tretích osôb.</p> <p>Služba bude poskytovaná výlučne v súlade s platnými zákonmi!!!</p> <p>Odpočúvanie je ako zákerná choroba, keď ju zistíme, mnohokrát môže byť už neskoro!!!</p>
 • Prevencia úniku...
  <p>Prevencia úniku informácii: VF detektory signálu a analyzatory signálov - detektory odpočúvacích zariadení - ploštíc šumove generatory, Šumové zdroje a generátory</p>
 • Akustické trezory šum+RF
  <p>Rádiofrekvencia ( RF ) je rýchlosť kmitania striedavého elektrického prúdu alebo napätia alebo magnetického , elektrického alebo elektromagnetického poľa alebo mechanického systému vo frekvenčnom rozsahu od okolo20  kHz okolo300  GHz . <br />Rušičky vytvárajú vibroakustický šum, a plne ochrania proti telefonnemu odposluchu.<br />Vibroakustický šum takmer nijako neruší účastníkov prebiehajúceho rokovania v miestnosti.</p> <p>RUŠIČKY ODPOSLUCHOV<br />Diskrétna a permanentná ochrana proti odpočúvaniu hovorov. Rušička odposluchov zabezpečí vás i vaše elektronické zariadenia.</p>
 • Tienenie a absorpcia...
 • Šumový generátor...
  <p>Pre 5G NR, LTE, W-CDMA (UMTS), GSM, WLAN, WIFI, Bluetooth, ISM / RFID, GNSS / RNSS a oveľa viac. RF a mikrovlnné filtre pre mobilné, bezdrôtové, satelitné a vysielacie aplikácie. Vyrobené v Nemecku. Štandardné a vlastné vzory. RF a mikrovlnné filtre</p>
 • Akustický a...
  <p>Od roku 2006 sa venujeme výlučne predaja špeciálnej VF techniky cez internet pre širokú verejnosť v EU a zároveň dodávame techniku ďalším subjektom pre ich montáž či ďalší predaj zákazníkom.   Vieme poskytnúť najlepšiu kvalitu v rámci danej oblasti VF techniky, ako sú technická analýza špeciálnej VF techniky, špeciálne kamerové aj skryte kamery, záznamové zariadenia alebo aj detektory na odhalenie sledovacích zariadení GPS, GSM, audio alebo video signálu. Taktiež zabezpečujeme predaj techniky ako sú bezdrôtové kamerové systémy na dozor a ochranu pre políciu, alebo súkromných detektívov. Dané systémy je možné použiť aj pre vlastnú potrebu na stráženie detí, poprípade na špehovanie priestorov, no všetko závisí od zákonov v danej krajine, kde je zariadenie nainštalované. </p> <p></p> <p>    Garantujeme najlepšie technické parametre, ktoré zaručujeme špičkovými pracovníkmi v obore VF rádiotechnika a mikroelektronika, kde danú techniku priamo vyrábajú alebo už len doladia a odskúšajú na perfektný prevádzkovateľný stav.  </p> <p>V oblasti VF techniky do pásma 2GHz sme ako jedna z mála firiem na Slovensku schopný Vám vyrobiť čokoľvek podľa vašich návrhov alebo predstáv v danej oblasti.    </p> <p>Ako predajná stratégia našej firme bol zvolený inviduálny prístup k zákazníkovi, nemáme teda klasickú predajňu z predavačom a pevnou otváracou dobou, ale sme Vám k dispozícii kedykoľvek a sme dosažiteľní stále na tel. čísle 0903 040 562. Náš tovar je Vám stále k dispozícii na webe www.market.sk,  </p> <p>Kolektív Market.sk tvoria 4 zamestnanci. Obchodné oddelenie, ktoré sa zaoberá denným obchodom pozostáva z 2 ľudí. S ohľadom na firemnú filozofiu nielen predávať ale poskytovať aj služby s predajom spojené, máme ďalších vyškolených technikov, ktorí poskytujú technickú podporu zákazníkom.     </p> <p></p> <p>    Since 2006 we addict exclusively to internet sales of VF technology to wide public in the EU and we also cater the technology to other subjects for assemblage or next seles. We can also provide the best quality services in the VF technology, as are technic analyse and diagnostic of special VFT, special cameras and hidden cameras, recording apparats or detectors of trace GPS and GSM signals. We also salles wireless camera protect systems, that are able to be used for self necesaries to keep kids or watch areas, rooms etc. All depends on the law in given country where are the apparats installed.   We guaranteed the best technical parameters, which we insure by crest plodders in department of VF radiotechnology and microelectronics, where this technology is directly made or tweaked to perfect functional aspect. In the department of VF technology into 2GHz area we are one of the small amount of companies, who are able to make acording to your application or idea in these area. As sale strategy of our company was choosen individual access to customer, we don?t have classic store with salemen and direct opening hours, but we are available everytime on this no. 0903 040 562. Our goods is available to you on this pages www.market.sk,  www.spion.market.sk, www.slovakia.market.sk, www.sigint.sk Collective Market.sk comprise of 4 employees. Bussines compartment, which deal with daily shopping consist of 2 persons. With reference to firm philosophy, not just to sell goods, but afford services conected with selling too, we have another trained engineer, who afford technical aid to customers. </p>
 • Trvalé zabezpečenie...
  <p>Trvalá ochrana proti odpočúvaniu miestností, analyzátory signálov-detektory OnLine odpočúvacích zar. – ploštíc </p> <p>Na detekciu zdrojov  elektromagnetického žiarenia zo zariadení určených pre neoprávnené získanie informácií vo Vami určených miestností</p> <p>(odposluchu zariadenia), ako napríklad vnesenie: mikrofóny rozhlasové systémy; </p> <p>vysielača telefónne rádio; </p> <p>rádiové stetoskopy; </p> <p>Skryté kamery vybavené rádiový kanál pre prenos informácií; </p> <p>nepovolené rozhlasové stanice, </p> <p>bezdrôtové telefóny a bezdrôtové telefóny s rozšírením; </p> <p>Neoprávnené použitie GSM a DECT mobilnými telefónmi</p> <p></p>
 • Bezpečná firma - dom
  <p>Systémy na ochranu pred odposluchom sú navrhnuté tak, aby zabránili úmyselným a úmyselným pokusom zachytiť súkromné a dôverné rozhovory.</p> <p>Ako bojovať proti odpočúvaniu – odposluchu vo firme: od tisíc až po stotisíc EUR<br /><br />Využitie rušičky signálu<br />Rušička signálu má veľa možností využitia. Hlavné funkcie sú však buď zabezpečenie kancelárie proti odpočúvaniu, zabezpečenie vozidiel proti sledovanie, vyradenie mobilných telefónov na miestach kde je zakázané ich použitie, zabezpečenie väzníc či môže byť využitá vysoko postavenými štátnikmi v autách, kde rušička spoľahlivo chráni proti diaľkovo aktivovaných bombovým atentátom.</p> <p>Rušička signálu umožňuje vyrušiť iba aktívne (vysielacie na diaľku) odpočúvanie. Pre vyrušenie pasívnych (diktafóny, nahrávanie na mobil, ...) je nutné využiť generátor bieleho šumu.</p> <p>Ako rušička signálu funguje<br />Rušička signálu po spustení začne zahlcovať vybrané frekvenčné pásma, čím je vyradí z prevádzky. V praxi tak keď napríklad spustíte rušičku GSM signálu, tak môžete na mobilnom telefóne sledovať, že vám v priebehu pár sekúnd klesne signál tak, až nakoniec úplne zmizne.</p> <p>Na okraji dosahu rušičky signálu bude spojenie možné nadviazať, však bude sprevádzané silnými a rušením častými výpadkami.</p> <p>Ohľaduplnosť pri využití rušičky signálu<br />Pri používaní prístroja pre rušenie signálu je nutné dbať náležité ohľaduplnosti. Pri kúpe výkonné rušičky, odporúčame zaobstarať model s nastaviteľným výkonom, pretože pri plnom výkone môžete vyrušiť rádius až 50m okolo prístroja. Majte na pamäti, že použitím rušičky môžete narušiť práva cudzích osôb, ktoré po vás môžu požadovať náhradu vzniknutej škody.</p> <p>Prevádzka rušičiek signálu je v SR (ak nemáte špeciálny certifikát pre použitie týchto zariadení) zakázaný a žiadnom prípade ju teda na území SR nevyužívajte, inak sa vystavujete riziku pokuty, prípadne aj trestného stíhania. Pred použitím rušičky signálu si vždy overte legislatívu daného štátu, či je prevádzka rušiacich zariadení povolený.</p> <p>Osobitný režim predaja pre všetky rušičky signálu</p> <p>Rušičky signálu nie sú určené na uvedenie do prevádzky či ďalšie distribúciu na území EÚ. Objednaním techniky berie kupujúci plne na vedomie charakter výrobku a výslovne požaduje dodanie tohto tovaru za iným účelom ako uvedením do prevádzky či ďalšie distribúciu na území EÚ.  </p>
 • Zariadenia na ničenie...
  <p>Popredným dodávateľom zariadení a strojov na ničenie informácií a údajov, vrátane drvičov pevných diskov, odstraňovačov pevných látok, ničiteľov pevných pamätí a drvičov papiera pre kancelárske a priemyselné aplikácie. Čo je dôležitejšie, poskytujeme prispôsobené strategické riešenia, ktoré chránia vašu firmu pred narušením bezpečnosti a únikom súkromia, ktoré môžu viesť k nákladným súdnym procesom a strate dôvery klientov a reputácie vašej spoločnosti.</p>
 • Audio Jammers Generators
  <p>Rušiče digitálnych aj analógových diktafónou a skrytých mikrofónov, šteníc.</p> <p>Audio Jammers &amp; Noise Generators</p> <p>Pre vašu ochranu pred odpočúvacím zariadením, ktoré nie sú detekovateľné bežnými metódami -  White Noise Generator (Acoustic Noise Generator). Generátor bieleho šumu porazia.</p> <p>Inteligentný šumový generátor určený na zarušenie odpočúvacích prostriedkov a skrytých nahrávacích zariadení (diktafónov). Jedinečnou vlastnosťou je ich zjednodušená obsluha, kedy na základe analýzy okolitých zvukov generuje šum automaticky len s takou úrovňou, ktorá práve stačí pre účinné zarušenie hovoru. </p> <p>Ako generátor bieleho šumu funguje</p> <p>Generátor bieleho hluku vysiela šum na rovnakej frekvencii ako je ľudský hlas. Ak teda generátor bieleho šumu spustíte počas Vášho rokovania a niekto by sa ho pokúsil nahrať na diktafón či odpočúvať pomocou ploštice, generátor bieleho šumu zabezpečí, že na nahrávke budú Vaše hlasy prehlušené náhodne generovaným šumom.</p> <p>Biely hluk má rovnakú frekvenciu ako ľudský hlas, a vďaka tomu sa na rozdiel od inej zvukovej kulisy nedá odfiltrovať ani s pomocou špeciálneho programu.</p> <p>Je možné diskrétne znemožniť nahrávanie na diktafón?</p> <p>Znemožnenie pasívneho nahrávania na diktafón či mobilný telefon je bohužiaľ o trocha zložitejšie než znemožnenie aktívneho odpočúvania, ku ktorému Vám ľahko poslúži rušička signálu.</p> <p>Znemožniť skryté nahrávanie na diktafón sa dá len tak, že budete mať počas rokovania pustený šumový generátor. Vyrušenie diktafónu bez počuteľného hluku je v tejto situácii bohužiaľ nemožné.</p> <p></p>
 • Jammers RF blocker
  <p>VF JAMMERS BLOCKER - Rušičky VF signálu vrátane GSM ploštíc JAMMER&gt; 900, 1800;3G; CDMA; WiFi 2,4GHz;</p> <p>Viac informácii získate na konkurenčnej web stráne www.alibaba.sk  </p> <p>Informácie na tejto web stránke a nižšie uvedených reklamných materiáloch v kategórii „Rušičky“, majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU.</p> <p>Táto web stránka je prenajatá zahraničnej firme, ktorá sídli v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie.</p> <p>Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter. Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka a ani nepredáva do voľného obehu.</p> <p>Firma Medima spol. s r.o. sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie. Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že zariadenie pre rušenie GSM komunikácie a iných zariadení v tejto kapitole nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !</p> <p>Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v EU.</p> <p>Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou silových zložiek a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.</p> <p>Zariadenie je vyrábané v spolupráci so zahraničnou firmou pôsobiacou mimo územia Európskej únie.</p> <p></p>
 • Rušičky na mobilné...
  <p>Trvalá ochrana proti odpočúvaniu miestností, analyzátory signálov-detektory OnLine odpočúvacích zar. – ploštíc </p> <p>Nezabudni aj na aktívnu ochranu JAMMERS RF BLOCKER<br />The permanent security against eavesdropping</p> <p>Na detekciu zdrojov  elektromagnetického žiarenia zo zariadení určených pre neoprávnené získanie informácií vo Vami určených miestností <br />(odposluchu zariadenia), ako napríklad vnesenie: mikrofóny rozhlasové systémy; <br />vysielača telefónne rádio; <br />rádiové stetoskopy; <br />Skryté kamery vybavené rádiový kanál pre prenos informácií; <br />nepovolené rozhlasové stanice, <br />bezdrôtové telefóny a bezdrôtové telefóny s rozšírením; <br />Neoprávnené použitie GSM a DECT mobilnými telefónmi  </p> <p>Specialists in detecting sophisticated eavesdropping devices<br />Global reach - solving security issues for a diverse range of international clients.<br />Good connections within the security industry, draw on vast resources to assist clients.<br />Permanent bug detection solutions</p>

Aktívne filtre