categories

banner

Technika.sk

Úvodná stránka

Subcategories

 • ART - MALBY - SUVENÍR
  <p><span style="color:#4d5156;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;">Nechajte sa inšpirovať naším výberom </span><span style="font-weight:bold;color:#5f6368;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;">darčekov</span><span style="color:#4d5156;font-family:arial, sans-serif;font-size:14px;"> pre ženu, muža, rodičov či deti.</span></p>
 • Detekcia úniku info.
  <p><strong>Detekcia úniku informácii</strong><br />Zariadenia na detekciu a lokalizáciu kanálov úniku informácií: zvukové a obrazové vysielače, diaľkovo ovládané zariadenia, vysielače so sofistikovanými algoritmami na zakrytie žiarenia bez ohľadu na ich prevádzkové podmienky.</p> <p>Zariadenia na kontrolu 220 V AC sietí a telefónnych liniek.</p> <p>Zariadenia na odhaľovanie neautorizovaných rádiových staníc, bezdrôtových telefónov, diktafónov a videokamier.</p>
 • Monitoring IT dát
  <p>Technika na odpočúvanie a sledovanie miestnosti a informačných dát. Informačná bezpečnosť, šifrovanie. </p> <p>Information security means protecting information and information systems from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, perusal, inspection, recording or destruction.</p> <p>Princípom systému monitorovania je umožniť používateľom systematicky zbierať údaje , spracovávať a šíriť informácie . Monitorovací systém</p>
 • Alarm systémy
  <p>Predaj a odborná montáž inteligentných drôtových aj bezdrôtových zabezpečovacích systémov, automatizačnej techniky.</p> <p>Ponúkame profesionálnu montáž a servis v rámci celého Slovenska.</p>
 • Elektrotechnické zar.
  <p>Zariadenia pre volný čas, špeciálne aplikácie. Veda a technika pre voľný čas.<br />Vývoj-výroba-predaj-servis výrobkov a zariadení pre hobby. </p> <p>Komerčné spravodajstvo a odpočúvacia PROFi technika. Moderná technika na odpočúvanie. Špecializované "ne-konvenčné" odpočúvacie zariadenia Rádiové odpočúvacie zariadenia patria všeobecne medzi najpoužívanejšie spôsoby odpočúvania priestoru. Inštaláciu rádiového odpočúvania v súčasnosti zvládne veľmi rýchlo a nepozorovane aj úplný laik, ktorému táto inštalácia v mnohých prípadoch môže trvať len niekoľko sekúnd až desiatok minút. Šance na odhalenie takéhoto "agresora" sú pritom mizivé. Analógové rádiové odpočúvanie je najdostupnejšou a najrozšírenejšou formou odpočúvania. Na trhu sa možno stretnúť s veľmi širokým spektrom produktov tohto druhu, od nespoľahlivých amatérských konštrukcií až po špičkové produkty, ktoré nie sú odhaliteľné detektormi nelineárnych prechodov. Analógové mikrovlnné A/V ploštice sa v posledných rokoch stali "top-obchodným artiklom" predovšet- kým pre veľmi nízke obstarávacie náklady výrobkov pochádzajúcich z Číny a iných ázijských krajín. Kvalita je pochopiteľne vzhľadom k cene veľmi mizerná - tieto prostriedky sú vhodné skôr ako "hračky". Analógové, elektronicky maskované a šifrované odpočúvacie zariadenia nie sú tak ľahko dostupné na bežnom trhu. Poskytujú veľakrát aj veľmi užitočné funkcie ako napríklad diaľkové nastavovanie výkonu, vypínania prípadne zmenu pracovnej frekvencie - preladenie. Ich odhaľovanie pri OTP je pre zle vybavené spoločnosti a živnostníkov veľkým problémom. Digitálne odpočúvanie je doposiaľ "najtvrdšia" technická metóda získavania informácií, ktorá poskytuje maximálnu diskrétnosť prenosu chúlostivých informácií. Bývajú využívané kombinácie niektorých spôsobov elektronického maskovania prenosu: frequency hopping, spread spectrum, short packet transmit a pod. Pre odhalenie takto sofistikovaných zariadení nestačí len vlastniť spektrálny analyzátor, je nutné disponovať hlbšími technickými aj metodickými znalosťami čo je závažný problém nielen v civilnej sfére.</p>
 • Vonkajšia ochrana...
  <p>Vonkajšia ochrana proti škodcom</p>
 • Vnútorná ochrana proti...
  <p>Vnútorná ochrana proti škodcom</p>
 • Prevencia úniku údajov
  <p>Ochrana pred únikom informácií DLP<br />Kontrola priestorov proti odpočúvaniu. Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore.</p>
 • Trestné konania VIP
  <ul> <li>Miniatúrne audio a video vysielače s rádiovým prenosom informácií.</li> <li>Digitálne video komplexy COFDM.</li> <li>Digitálne audio a video rekordéry.</li> <li>Komplexy video sledovania, vrátane mobilných.</li> <li>Kamuflážne audio a video komplexy založené na vysielačoch a rekordéroch.</li> <li>Extrémna robotika.</li> </ul>
 • VF technika, GSM,TX-RX
  <p>VF technika, GSM,TX-RX</p> <p>VF technika, antény, drobné elektro, príslušenstvo, Unitech Elektro EU</p>
 • Plašiče ECO product
  <p>Odpudzovač do auta, domu, garáží a pod. ostrými, vysokými tónmi a ultrazvukom, ktoré nie sú počuteľné ľudským uchom odplašia čo sa dá. <br />Zvukovo-ultrazvukový elektronický odháňač myší, kún, krýs, lasičiek a potkanov. Vysoká kvalita, super cena. Najväčší široký sortiment v EU. Prvotriedna kvalita. Dostupná cena. Servis priamo v našej firme. </p>

Aktívne filtre